top of page

Wat is een trauma?

Trauma is een verwonding of beschadiging van het lichaam en of de psyche.

Trauma betekent letterlijk verwonding. Het begrip trauma komt uit de geneeskunde. In de medische wereld wordt met trauma een lichamelijke verwonding of beschadiging aangeduid die ontstaan is door een externe oorzaak, zoals bij een ongeval. Tegenwoordig wordt met trauma ook psychotrauma bedoeld. Een psychotrauma is een psychische verwonding die ontstaan is door de reactie op een schokkende ervaring die ernstige stress heeft veroorzaakt. Deze stress ontstond doordat er sprake was van levensbedreiging of bedreiging van de fysieke en of psychische integriteit (het lichamelijk en emotioneel veilig en ongeschonden zijn) van de betrokkene zelf of van iemand in zijn directe omgeving. Psychotrauma beschadigt de psyche van de mens, net zoals een lichamelijk trauma ons fysieke lijf beschadigt. Trauma is dus een verwonding of beschadiging van het lichaam en of de psyche.

Een schokkende en overweldigende gebeurtenis wordt een traumatische ervaring als:

  • Deze zorgt voor een overprikkeling van ons hele systeem; ons lichaam, onze gevoelens, emoties en gedachten.

  • Er extreme stress ontstaat.

  • Er gevoelens van wanhoop en doodsangst zijn.

  • De betrokkene een noodlottige betekenis geeft aan wat er gebeurt. 

geschrokken-wig.jpg Trauma, een traumatische gebeurtenis, zet je onder spanning. Het zorgt voor nood en paniek.
Trauma, traumatisch gebeurtenissen, slaan in jouw bestaan en bestaanszekerheid.

De traumatische gebeurtenis zet heel jouw wereld op zijn kop. Het slaat scheuren in jouw bestaan en alle bestaanszekerheid wordt onderuit gehaald. De traumatische ervaring zet je helemaal onder de spanningen en je bent bang de gebeurtenis niet te overleven.

Meer dan het hart kan dragen

Judith Herman 1998


'Traumatische gebeurtenissen vernietigen de normale patronen van zorg en zorgzaamheid die bij mensen een gevoel van zeggenschap, verbondenheid en zinvolheid doen ontstaan.'

Dokter S. Johnson


'Een trauma is te beschrijven als een verwonding die ons in angst en hulpeloosheid stort, die al onze ideeën over voorspelbaarheid en controle ter discussie stelt.'

Hoogleraar Psychiatrie J. Hermans


'Traumatische verwondingen zijn extra ernstig als ze te maken hebben met de schending van de menselijke verbondenheid. Er is geen groter trauma dan verwond te worden door juist de mensen op wier bescherming en steun we rekenen.'

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross


'Als je een schokkende en ingrijpende gebeurtenis goed doorstaan hebt en de ervaring goed verwerkt hebt, dan hoeft dit niet alleen negatieve gevolgen te hebben. Mensen geven vaak aan dat zij gegroeid zijn, doordat ze hun ervaringen hebben kunnen doorwerken en deze een plek in hun levensgeschiedenis hebben gegeven. Ze hebben er meer diepgang, empathie en een ruimer referentiekader door gekregen. Het vermogen tot zingeving wordt ook vergroot als een schokkende ervaring goed verwerkt wordt.'

bottom of page