top of page

Ervaringen van collega's

Een greep uit de ervaringen van collega's met Veronique van der Woude

Huisarts 17 jarige patient (Breda)

"Toen de moeder van een 17 jarige patiënt belde om angstremmers voor haar dochter voor te schrijven was ik hier geen voorstander van. Ze vroeg mij jou te bellen om te overleggen. Ik vond het zo knap hoe jij onder woorden kon brengen wat jij geobserveerd en geanalyseerd had. Je kon concreet maken wat zo’n complexe materie is waarin het in de emotionele en mentale ontwikkeling bij een patiënt mis kan gaan, waardoor een patiënt helemaal klem komt te zitten met zichzelf. Je vertelde me hoe t zit met vechten, vluchten en bevriezen rondom emoties en ook wat er nodig was om haar de juiste therapiestappen te kunnen laten zetten om een vicieuze cirkel van haar overprikkeling te doorbreken en hoe je haar gedoseerd inzichten en nieuwe vaardigheden aan het leren was. Je gaf heldere uitleg over hoe de angst een functie had en waarom deze functie nog steeds actief kon zijn in het hier en nu en wat zij nodig had om zich opnieuw veilig te leren worden bij het beleven van emoties. Ik begreep van jou dat moeder met de medicatie een extra boei om haar dochter wilde plaatsen om te voorkomen dat ze t gevoel zou krijgen een drenkeling te worden als haar dochter het roerige vaarwater van haar traumatische verlieservaring zou aangaan om te kunnen verwerken. Ik vond het een inspirerend gesprek waar ik van geleerd heb."

Mevr. Mestrum, manager therapeutenteam

“We hebben haar mogen ervaren als een professionele, betrokken en collegiale medewerkster met een groot empathisch vermogen, gedrevenheid voor haar vak en zorg voor de cliënten. Ze vervulde haar werkzaamheden vanuit haar eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid binnen het totale behandelplan.”

Dhr. van den Bogaard, klinisch psycholoog

“Dat zij een ‘high potential’ was en dat ze die potentie zou waarmaken, dat stond voor mij al snel vast. Behalve dat zij als kunstzinnig therapeut haar vak verstond, was ze bij machte om in relatief korte tijd het vak op de kaart te zetten en bruggen tussen verschillende disciplines te slaan.

 

Bovendien wist zij van daaruit verbreding en verdieping in de individuele en groepstherapieën aan te brengen – ondanks verre van optimale omstandigheden - door methoden en technieken uit andere richtingen toe te passen, zoals cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie.

 

Daarnaast wist zij van daaruit als een ware integratieve (psycho)therapeut de therapieën aan kinderen, adolescenten en volwassenen met complexe klachtenbeelden op een hoger niveau te tillen. Haar analytisch vermogen, originaliteit en passie voor het vak komen daarin volgens mij onmiskenbaar terug.

 

Hetzelfde geldt voor haar vermogen om met welhaast elke cliënt een therapeutische relatie aan te gaan en uit te bouwen, en eventuele barsten en breuken in die relaties te herstellen, die inherent aan de complexe doelgroep zijn. Het geldt eveneens voor haar vermogen om adequaat en flexibel in te spelen op buitengewoon stressvolle situaties, zoals suïcides, en daarbij van toegevoegde waarde te zijn.

 

Tot slot is zij voor mij een betrokken, integere en gewaardeerde sparring partner gebleken.”

Dhr. van Mill, systeemtherapeut

“Zeer vakbekwaam. Inhoudelijk erg sterk. Inspirerende collega.”

“Ik ken haar als een zeer bekwaam therapeut. Ik heb erg prettig met haar samengewerkt.”

“Je kritische professionele en mooie eigen visie en je lef hebben echt indruk op me gemaakt.”

Dhr. Vodegel, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

“Ik ga je kritische blik op de hulpverlening missen. Je hebt hart voor de jongeren. Het was inspirerend om met je samen te werken!”

“Met oog voor het individuele van de jongere. Je zet het persoonlijke in een breder kader van wat wel en niet leeftijdsadequaat is en wat wel en niet ‘normaal en wenselijk’ is, waarbij je alles wat je zegt sterk en inhoudelijk onderbouwt vanuit de theorie. Ik heb nog maar weinig hulpverleners gezien die dat zo gedegen en sterk kunnen.”

“Je was een fijne collega. Jouw invalshoeken in de benadering naar jongeren zijn voor mij uniek.”

"Ik betreur het feit dat je ons gaat verlaten. Ik heb je mogen leren kennen als een fijne collega die hart heeft voor dit werk, voor de jongeren, maar ook voor de collega's en alle andere aspecten van dit werk. Je hebt laten zien uit het goede hout gesneden te zijn! Bovenal heb ik je leren kennen als een bijzonder warm, fijngevoelig maar ook heel sterk mens die heel bewust in het leven tracht te staan. Daarom hoop ik van harte dat het je voor de wind zal gaan. Veroniqe, al het goede voor jou!"

Dhr. Faas, levensbeschouwer/theoloog
Dhr. Janssen, gezinsvoogd Jeugdzorg
Dhr. Alexander, pedagogisch medewerker senior
Mevr. Marx, orthopedagoog
Dhr. David, Pedagogisch medewerker senior
bottom of page