top of page

psychiatrie en trauma

Trauma en de diagnose post traumatische stressstoornis zijn erkend binnen de psychiatrische zorg

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op mensen met een psychiatrische aandoening. De psychiater is een medisch specialist die zich bezighoudt met onderzoek, diagnostiek en behandeling, in Nederland vaak in de vorm van medicatie. Om in de geestelijke gezondheidszorg tot onderling vergelijkbare diagnoses te kunnen komen is er een classificatiesysteem ontwikkeld: De DSM. Dit staat voor: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Het is een diagnostisch classificatiesysteen voor de meest algemene mentale of psychiatrische ziekten en bevat daarvan de omschrijving, diagnose, behandeling en researchresultaten. Dit boek is uitgegeven door de 'American Psychiatric Association' in Washington D.C. Door de jaren heen wordt er naar aanleiding van evaluatie en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten een nieuwe editie uitgegeven. De meest gebruikte versie op dit moment is nog de DSM-IV (Fourth Edition) en is in 1994 uitgegeven. Trauma en de diagnose post traumatische stressstoornis zijn opgenomen in de DSM.

In mei 2013 is er een DSM 5 in de VS gepubliceerd. In april 2014 is de DSM 5 in de Nederlandse taal verschenen. Omdat er nadrukkelijke verschillen zijn tussen de DSM 5 en de DSM-IV is er voor gekozen de versie bij de DSM 5 niet langer met latijnse cijfers aan te duiden maar in een westers cijfer aan te geven. De DSM is het belangrijkste diagnoseboek voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Het gebied van trauma is ook opgenomen in de DSM.

Type 1 en 2 trauma

De DSM-IV maakt op basis van de ernst van traumatisering onderscheid in een type 1 en type 2 trauma

Type 1 trauma is een enkelvoudig trauma

Je spreekt over een type 1 trauma als de traumatische gebeurtenis acuut, onverwacht en eenmalig optreedt. Zoals bij het meemaken van een ongeluk, beroving of verkrachting.

Type 2 trauma gaat over chronische traumatisering

Je spreekt over een type 2 trauma als de traumatische ervaringen gedurende een langere tijd plaatsvinden en het slachtoffer extreem machteloos is. Dit zie je bij oorlogservaringen, gijzeling, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing en mishandeling zoals vernederingen, seksueel geweld of misbruik, marteling en langdurige gevangenschap in slechte omstandigheden.

Gevolgen type 2 trauma

Het doormaken van een type 2 traumatisering kan leiden tot een veelheid aan lichamelijke en psychische klachten en dissociatieve reacties. Dit laatste betekent een onvermogen om bepaalde persoonlijke gegevens te herinneren en dat het besef van tijd en relatie uiteenvalt. 


De gevolgen van een type 2 trauma in de jeugd kunnen er voor zorgen dat er een PTSS (posttraumatische stress-stoornis) of complex PTSS ontstaat. De gevolgen van type 2 trauma kunnen er voor zorgen dat een gezonde sociaal- emotioneel en cognitieve ontwikkeling onvoldoende op gang komt. Verder kan de persoonlijkheidsontwikkeling door een type 2 trauma dusdanig belast worden dat er geen gunstige persoonlijkheidsopbouw kan plaatsvinden. Een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling ontstaat als het opgroeiende kind onvoldoende persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden tot zijn beschikking heeft gehad om een bepaalde zekerheid en emotioneel evenwicht in zichzelf op te bouwen. Dit kan er voor zorgen dat er bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis ontstaat.

Bronvermelding: DSM IV

bottom of page