top of page

PRAKTIJK VEERKRACHT

Waar sta ik voor? 

Cliënten met uiteenlopende psychosociale en psychiatrische klachten de best mogelijke therapeutische zorg bieden. Vanuit respect en integriteit zoek ik nauwe aansluiting bij de ontwikkelingsstap die de cliënt innerlijk kan maken, zodat er een blijvende positieve verandering voor hen op gang kan komen.

Waar ga ik voor? 

'In verbinding met je eigen ervaringen'. Mijn doel is om cliënten te ondersteunen in het uitbreiden van hun vaardigheden om: hun lichamelijke signalen te leren verstaan en er zorg voor te hebben, en hun gedrag, gedachten en emoties te leren eigenen en sturen. Zelfkennis en een open heldere waarneming opbouwen helpt om vrijere keuzes te kunnen maken. Elke mens dat innerlijk veerkrachtiger is en in meer vrede met zichzelf leeft, beweegt zich vreedzamer in de wereld.

Hoe bereiken we dit? 

Mijn werkwijze is om cliënten te laten ervaren waar ze staan in het leven, hoe ze daar gekomen zijn en wat dit voor hen betekent. Via het therapeutisch contact en het methodisch werken leren ze opbouwend contact maken met hun gevoelens, emoties en gedachtepatronen die hen (onbewust) vormen en sturen.  Door stappen te zetten in het begrijpen van oorzaak en gevolgverbanden, het alsnog verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden leren ze hoe ze stressvolle gevoelens beter kunnen herkennen en reguleren. Zodoende komen er meer mogelijkheden tot hun beschikking om een andere werkelijkheid te creëren, hun hartenwensen te volgen en vrijer hun eigen talenten te ontdekken en in de wereld te zetten.

Wat vind ik belangrijk?

Veiligheid, openheid en vertrouwen vind ik belangrijke bouwstenen en waarden bij het vragen, krijgen én geven van therapeutische zorg. Het biedt de juiste voorwaardes om emotionele draagkracht en innerlijke veerkracht op te bouwen.  

Veiligheid, openheid en vertrouwen zijn mijn inziens ook essentiële bouwstenen tussen professionals onderling, om goed samen te kunnen werken en integere en deskundige hulp te verlenen. Professionals kunnen zo hun kennis en ervaringen daadwerkelijk met elkaar delen, en ontvankelijk zijn voor de gedeelde informatie en feedback.

Veerkracht
Vertrouwen
Veiligheid
Verbondenheid
Vitaliteit
Vrijheid

De verwerking van levensgebeurtenissen geeft zelfkennis en bouwstenen
voor meer innerlijke vrijheid en een rijker innerlijk leven. 

Bruggen bouwen tussen innerlijke delen, zelfconfrontatie, waar overtuigingen en veronderstellingen moeten worden geherevalueerd om tot herstel te komen waar mildheid, een ruimer begrip ontstaat met een open waarneming en een helder waarnemings en oordeelsvermogen.
Innerlijk vrede sluiten vraagt moed, helderheid, mildheid en vertrouwen om gedoseerd het proces stap voor stap aan te gaan, waar voldoende adem ruimte is voor intergratie.

Met de investering om de bruggen te bouwen tussen onze eigen delen, kunnen we vanuit meer innerlijke draagkracht de bruggen leren bouwen naar elkaar toe om in vrede samen te leven.

bottom of page