top of page

Beschermende factoren

Er bestaan beschermende factoren die helpen voorkomen dat PTSS wordt ontwikkeld

Voorbeelden van beschermende factoren bij type 1 en 2 traumatisering:

 1. Goede opvang na de traumatische gebeurtenis, waarbij iemand in eerste instantie in veiligheid wordt gebracht (door bijvoorbeeld hulpverleners) en in tweede instantie opgevangen wordt door de mensen aan wie hij gehecht is, die in staat zijn om hem te steunen en troosten.

 2. In een veilige omgeving terecht komen die de betrokkene ook als zodanig ervaart. Dit is noodzakelijk om de verhoogde waakzaamheid en gespannenheid in het lichaam op te lossen. Dan kan er fysiek en emotioneel rust en ontspanning ontstaan en krijgt de betrokkene weer een kalm brein.

 3. De mogelijkheid om, op zelf gekozen momenten, over de traumatische gebeurtenis te praten en er om te rouwen, met de steun en troost van familie en vrienden. Het is van belang dat er niet aldoor over gesproken hoeft te worden. Dit proces helpt de betrokkene om de gebeurtenis een plek te geven in de eigen levensgeschiedenis.

 4. Het gedoseerd delen van emoties en gevoelens met anderen die ook betrokken waren bij de traumatische gebeurtenis. (Indien van toepassing en wenselijk voor het herstel.)

 5. Een goed sociaal netwerk. Dit maakt het makkelijker om de draad van het leven weer op te pakken.

 6. Psychische en lichamelijke gezondheid ten tijde van het trauma, zodat er meer veerkracht aanwezig is.

 7. Voldoende veilig gehecht opgegroeid zijn in een hecht gezin met betrouwbare familiebanden. Een gezin waarin de opvoeders vertrouwen hebben uitgedragen in de mogelijkheden en kracht van het kind, zodat hij deze vaardigheden en veerkracht als basisvertrouwen in zichzelf heeft opgebouwd. De familie werkt tevens als vangnet en dit geeft bestaansrecht en basiszekerheid aan de betrokkene.

Voorbeelden van beschermende factoren bij type 2 traumatisering:

 1. Goede opvang en (naar behoefte) contact met lotgenoten.

 2. Indien van toepassing: doorbreken van geheimhouding en stoppen van het geweld.

 3. Erkenning van het ondergane leed door de familiekring en maatschappij.

 4. Een goede partnerrelatie hebben.

 5. Een goed sociaal netwerk hebben.

 6. Afleiding vinden in werk of studie.

 7. Het vermogen zich niet te identificeren met de dader(s).

 8. Voor kinderen in een onveilig gezin: de mogelijkheid om buiten het gezin gezonde hechtingsrelaties en veilige activiteiten op te zoeken.

Verwerking

Het verwerken van een schokkende of traumatische ervaring

Gelukkig kunnen veel mensen met of zonder deskundige hulp hun schokkende of traumatische ervaring goed verwerken. Goede familiebanden en familiecontacten kunnen enorm veel doen in het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Het is bijvoorbeeld zeer helpend als verschillende dierbaren zich betrokken voelen en echt deelgenoot willen zijn bij wat jou overkomen is en wat het met jou heeft gedaan. Als deze mensen met aandacht en invoelend vermogen naar je willen en kunnen luisteren en jij in jouw tempo jouw verhaal en ervaringen, met alle bijkomende emoties, kunt delen, dan geeft dit een grote kans dat jij jouw traumatische ervaringen, zonder deskundige hulp, kunt verwerken.

Als het je bijvoorbeeld niet lukt om iets te voelen bij wat je vertelt, en het net is alsof je over een film vertelt in plaats van je eigen doorleefde ervaringen, dan is deskundige hulp nodig om de gebeurtenissen te kunnen verwerken.

bottom of page