top of page

Privacy verklaring

Volgens de AVG wetgeving

Veronique van der Woude van Praktijk Veerkracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.
 

Dit betekent onder meer dat ik:
 

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
  Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
   

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Jij hebt te allen tijde recht tot inzage in jouw cliëntendossier. Je hebt te allen tijde het recht jouw gegevens te laten verwijderen. De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.
 

Privacy op de zorgnota
 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats.

 • Jouw klantnummer en/of jouw geboortedatum.

 • Verzekering en/of polisnummer.

 • De datum van de behandeling.

 • Een korte omschrijving van de behandeling.

 • Prestatiecode.

 • De kosten van het consult.
   

Samenwerking met andere organisaties
 

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • MijnDiad voor de elektronische cliënten administratie.

 • BFA boekhouder kantoor te 's-Hertogenbosch.

 • Yukki boekhoudprogramma

 • WIX Webbeheerder.

Cookie policy
 

Wat zijn cookies?
De website van Praktijk Veerkracht: veroniquevanderwoude.nl  maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Gebruik van permanente cookies
 

Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Wijzigingen privacyverklaring
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-06-2022.

Praktijk Veerkracht kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de

website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u

op de hoogte blijft van wijzigingen.

Voor het hebben van een  betrouwbare therapeutische werkrelatie.
bottom of page