top of page

Risicofactoren PTSS

Er zijn risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van PTSS verhogen

Risicofactoren voor het ontwikkelen van PTSS zijn bijvoorbeeld:

  1. Als door het nieuwe trauma eerdere, onvoldoende verwerkte, traumatische ervaringen naar boven komen.

  2. Als er geen veilige hechtingsrelatie is geweest met de ouders, en zeker als de betrokkene ook geen veilige hechtingsrelatie heeft kunnen opbouwen met andere familieleden, vrienden of een geliefde. Hierdoor zijn er bij de opvang van de betrokkene na de traumatische gebeurtenis geen of onvoldoende hechtingsfiguren aanwezig voor steun en troost.

  3. Als er sprake is van sociale isolatie of gebrek aan een sociaal netwerk.

  4. Als de traumatische gebeurtenissen zeer ernstig zijn en lang hebben voortgeduurd, zoals bij een gijzeling, langdurig seksueel geweld of misbruik, emotionele verwaarlozing, fysiek geweld, of een grote brand die niet goed geblust kon worden.

  5. Als een ander mens bewust de traumatisering heeft aangebracht, en dan met name door seksueel, fysiek en of emotioneel geweld, zoals bij marteling en vernederingen, bedreiging met wapens en anderszins, waardoor iemand in continue doodsangst heeft verkeerd.

  6. Bij gebeurtenissen die niet goed afgesloten kunnen worden, zoals een vermissing of de moord op een geliefde die niet wordt opgehelderd.

  7. Als zich tijdens het ondergaan van de traumatische ervaring bevriezing en dissociatie als verdedigings- en overlevingsstrategie hebben voorgedaan.

  8. Bij gebruik van drugs, alcohol of een andere verslavingsbehoefte.

  9. Als er al eerder een psychisch onstabiele periode is geweest, of iemand al eens een psychiatrische ziekte heeft doorgemaakt zoals een angststoornis, depressie of psychose.

vechten, bestrijden, met woorden of vuisten op iemand in slaan, conflicten zoeken kunne allemaal uitingsvormen zijn van vechten waar het oorzakelijk verband ligt bij onverwerkte gebeurtenissen. Ook vluchten en bevriezen, vastgenageld staan, aan de grond genageld staan, bewegingloos zijn, zijn allemaal vormendie we terugzien bij mensen die lijden aan onverwerkt trauma.
Hoge stress geeft veel vormen van vechten, vluchten en bevriezen dat we actief en dominant of passief en ogenschijnlijk onzichtbaarder terugzien bij clienten.


Door onverwerkt trauma en  (chronische) spanningen raak je snel buiten je raampje. Je overlevingsprogramma wordt hierdoor steeds geactiveerd en reageert met vechten zoals een leeuw, vluchten als een hert, of bevriezen zoals een konijn. Als je in je overlevingsreacties vast zit kan een (nieuwe) traumatische ervaring ervoor zorgen dat je een posttraumatische stress-stoornis ontwikkelt. 

bottom of page