top of page

Traumatherapie

Chronische stress afbouwen, regie vinden over je emoties en bouwen aan hechte relaties

Je kunt binnen praktijk Veerkracht terecht als je hulp zoekt rondom:

 

  • Overprikkeling en emotieregulatie problemen door prikkels uit de omgeving en of onverwerkte emoties die je sterk beïnvloeden. Dit kan er toe leiden dat er niets meer uit je handen komt of dat de prikkels van de boodschappen doen je al overweldigen. Je kunt ook bijvoorbeeld last hebben van (verlating- en of binding)angsten, chronische faalgevoelens, je miskend voelen, weinig zelfvertrouwen en of eigenwaarde ervaren, woede, jaloezie, afgunst, minachting ervaren of juist helemaal niets meer voelen en een disconnectie ervaren met je lichaam.

  • Trauma en verlieservaringen waarin er wezenlijk ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen hebben plaatsgevonden.

  • Complex trauma: Dit is vroegkinderlijk trauma zoals heftige ziekenhuisopnames, chronische traumatisering door bijvoorbeeld opvoeders, en alle gevolgen die ontstaan zijn door een onveilige of ambivalente hechting. Te denken valt aan bijvoorbeeld afstemmingsproblemen of dat je gewend bent geraakt aan overgenomen gevoelens of overtuigingen die jouw innerlijke belevingswereld chronisch belasten.

  • Relationele problemen met de partner, ouders, kinderen of andere familieleden, vrienden, collega's, werkgevers. 
     

Praktijk Veerkracht biedt therapeutische behandeling vanuit verschillende theoretische kaders en methoden. Van oorsprong ben ik beeldend therapeut en dat geeft de basis vanuit waar ik werk. Ik integreer verschillende therapiestromingen binnen het therapeutisch werkklimaat. Ik heb daarmee een eclectische werkstijl. Er wordt met grote zorg, deskundigheid en integriteit samen met de cliënt gekeken naar waar de cliënt het beste bij gebaat is. Onder het kopje Praktijk Veerkracht is informatie te vinden over het aanbod: psycho-educatie, trauma-opstellingen, systeemtherapie, mentaliseren bevorderen, somatic experience, EMDR en imaginaire rescripting, cognitieve gedragstherapie en kunstzinnige therapie beeldend.

Deze website geeft tevens veel informatie over trauma, hechting en herstel. In therapie leer je vaardigheden opbouwen om chronische stress af te bouwen, regie te vinden over je emoties en te bouwen aan hechte relaties. Het stapsgewijs lezen van de informatie op de website kan je ondersteunen in je persoonlijk proces om je ervaringen, gedrag en gevoelens beter te leren begrijpen en hier woorden voor te vinden.

Wat is trauma?

Verwonding of beschadiging van het lichaam of de psyche

Trauma betekent letterlijk verwonding. Het begrip trauma komt uit de geneeskunde. In de medische wereld wordt met trauma een lichamelijke verwonding of beschadiging aangeduid die ontstaan is door een externe oorzaak, zoals bij een ongeval. Tegenwoordig wordt met trauma ook psychotrauma bedoeld. Een psychotrauma is een psychische verwonding die ontstaan is door de reactie op een schokkende ervaring die ernstige stress heeft veroorzaakt.​

Hechting

Hoe veilige en onveilige hechting ontstaan

Binnen een veilige hechting spiegelt de moeder precies aan haar baby wat hij voelt. De baby is in alle vezels, ook vanuit de hersenen en allerlei stofjes in zijn lichaam, gericht op contactuitwisseling met zijn moeder. Dit is al begonnen toen de baby nog in de buik van de moeder zat.​ 

Wat is stress?

PTSS & complex PTSS

PTSS betekent posttraumatische stress-stoornis (en 'post' betekent 'na') en deze kan zich ontwikkelen als je na een traumatische gebeurtenis de ingrijpende ervaring niet verwerkt krijgt. 

In traumatherapie wordt gewerkt met de volgende verhalen:

"Hoe kalm is jouw brein?" 
en 
​"Trauma breekt bij je binnen!"

Deze verhalen zijn geschreven en geïllustreerd door Veronique van der Woude.

bottom of page